Jon Viktor Aslaksen

Denne siden viser opplysninger om Jon Viktor Aslaksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Viktor Aslaksen
NSD id-nummer: 7353
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Styret for fondet for meieribruk og jordbruk i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 2025 Bonde
1981 Styret for fondet for meieribruk og jordbruk i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 2025 Bonde
1982 Styret for fondet for meieribruk og jordbruk i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2025 Bonde
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Bonde
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Bonde
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Bonde
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Bonde
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Bonde