Arnvid Førde

Denne siden viser opplysninger om Arnvid Førde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnvid Førde
NSD id-nummer: 7316
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 502 Fylkeslandbrukssjef
1981 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 502 Fylkeslandbrukssjef
1982 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbrukss
1983 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbrukssj
1984 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbrukssj
1985 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbrukssj
1986 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbrukssj
1987 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbruks
1988 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 502 Fylkeslandbruks