Magnor Nerheim

Denne siden viser opplysninger om Magnor Nerheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnor Nerheim
NSD id-nummer: 6708
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1982 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1982 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1983 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef
1983 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1984 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1984 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør
1984 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1985 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør (Fu
1985 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør (Fu
1985 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør (Fu
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør (Fu
1985 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør (Fu
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1986 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1986 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Underdirektør
1986 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1987 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør
1987 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør
1988 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør
1988 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt
1989 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt
1989 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1991 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1992 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1994 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef
1995 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef