Leif Mevik

Denne siden viser opplysninger om Leif Mevik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Mevik
NSD id-nummer: 62
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1980 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør
1980 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1981 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1981 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør
1981 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1982 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 219 Underdirektør
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør
1982 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1983 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 219 Underdirektør
1983 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1984 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 219 Underdirektør
1984 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør