Terje Vigtel

Denne siden viser opplysninger om Terje Vigtel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Vigtel
NSD id-nummer: 5427
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef
1982 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt