Hallstein Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Hallstein Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallstein Rasmussen
NSD id-nummer: 540
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Island om diverse spørsmål vedrørende havområdene ved Jan Mayen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1980 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1980 Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1980 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1980 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1980 Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1201 Fiskeridirektør
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Direktør
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1981 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1981 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1981 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1981 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1982 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1982 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Direktør
1982 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1982 Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder 1201 Fiskeridirektør
1982 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1982 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1982 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1982 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1982 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1983 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1983 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1983 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1983 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1984 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1984 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1984 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1985 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1985 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1985 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1985 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1985 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1985 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør
1986 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Underdirektør
1986 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 1201 Underdirektør
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Underdirektør
1986 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Underdirektør
1986 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Underdirektør
1986 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Underdirektør
1986 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Underdirektør
1986 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Underdirektør
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1987 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1987 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1987 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1987 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1987 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1987 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1988 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1988 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1988 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1988 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fiskeridirektør
1988 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1990 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1991 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1992 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 1201 Ass. Fiskeridir
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1994 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass Fiskeridir
1994 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1994 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1994 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1994 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1994 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1994 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass Fiskeridir
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1995 Selfangstrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1995 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1995 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1995 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1995 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Ass. Fiskeridir
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridir