Njål Petter Svensson

Denne siden viser opplysninger om Njål Petter Svensson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Njål Petter Svensson
NSD id-nummer: 4703
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Koordinator
1980 Utvalg til å utrede spørsmål vedrørende det oppsøkende barne- og ungdomsarbeidet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Koordinator
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Koordinator
1981 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Koordinator
1982 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Koordinator
1982 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Koordinator
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Koordinator
1983 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Koordinator
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor
1984 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høgskolelektor
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor
1985 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høgskolelektor
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høgskolelektor
1986 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høgskolelektor
1987 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sosionom
1988 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sosionom
1989 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sosionom
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver