Jens Sterri

Denne siden viser opplysninger om Jens Sterri fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Sterri
NSD id-nummer: 4696
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1980 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1981 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1982 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1982 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1983 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1984 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1985 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1986 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1987 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1987 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1988 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1988 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1989 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1989 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tolldirektør
1990 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Tolldirektør