Kjell Knudsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Knudsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Knudsen
NSD id-nummer: 4550
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1981 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1982 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1983 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1984 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1985 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1986 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1987 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1988 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 220 Trygdedirektør
1989 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Trygdedirektør
1990 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Trygdedirektør