Knut Lofstad

Denne siden viser opplysninger om Knut Lofstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Lofstad
NSD id-nummer: 442
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Administrerende Direktør
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1980 Styret for program for oljevernberedskap Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1981 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Dir.
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1981 Styret for program for oljevernberedskap Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende
1982 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1982 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Dir.
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1982 Styret for program for oljevernberedskap Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1983 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1983 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1984 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1984 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1985 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1985 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1986 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1987 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1988 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Viseadm. Direkt
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt
1990 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Viseadm. Direkt
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt
1991 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direkt
1992 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør