Ebba Lodden

Denne siden viser opplysninger om Ebba Lodden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ebba Lodden
NSD id-nummer: 4171
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1980 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 903 Fylkesmann
1980 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1980 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmann
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann
1981 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1981 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 903 Fylkesmann
1981 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1981 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1981 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmann
1982 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann
1982 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1982 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 903 Fylkesmann
1982 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1982 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmann
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann
1983 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1983 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1983 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmann
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann
1984 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1984 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 903 Fylkesmann
1984 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmann
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann
1985 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1985 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmann
1986 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1986 Sosiallovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Fylkesmann
1987 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1988 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 903 Fylkesmann
1989 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Pensjonist
1990 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Pensjonist