Jan Olav Reither

Denne siden viser opplysninger om Jan Olav Reither fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Olav Reither
NSD id-nummer: 4103
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Arkitekt
1981 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Arkitekt