Kari Skrede

Denne siden viser opplysninger om Kari Skrede fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Skrede
NSD id-nummer: 4087
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker
1980 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1981 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker
1981 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1982 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker/Byråsjef
1982 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1983 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1983 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1984 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker
1984 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1985 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forskningssjef
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør
1988 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør
1989 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør
1990 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1991 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør
1993 Levekårsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør
1995 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef
1996 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef
1997 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef