Torstein Petersen

Denne siden viser opplysninger om Torstein Petersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Petersen
NSD id-nummer: 4081
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Utvalg for utredning av brannvesenets oppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Direktør
1980 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Direktør
1980 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705
1981 Utvalg for utredning av brannvesenets oppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Direktør
1981 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Direktør
1981 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705
1982 Utvalg for utredning av brannvesenets oppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Direktør
1982 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Direktør
1982 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1983 Utvalg, etablering av bygningsteknisk sentralorgan Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1983 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1983 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1984 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1984 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1985 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1986 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1987 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1988 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1989 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1990 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1991 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1992 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1993 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1994 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1995 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1996 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør
1997 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 705 Direktør