Mathis Mathisen Sara

Denne siden viser opplysninger om Mathis Mathisen Sara fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mathis Mathisen Sara
NSD id-nummer: 4068
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 2011 Reineier
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Reineier
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Reineier
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Reineier
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Reineier
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Reineier