John J. Nordfjell

Denne siden viser opplysninger om John J. Nordfjell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John J. Nordfjell
NSD id-nummer: 4065
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 0 Reineier
1980 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1644 Reineier
1981 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1981 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1644 Reineier
1982 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1644 Reineier
1983 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1983 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1640 Reineier
1984 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1984 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1640 Reineier
1985 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1985 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1640 Reineier
1986 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Reineier
1987 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Reineier
1988 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1988 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Reineier
1989 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1640 Reineier
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1640 Reineier
1989 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Reineier
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1640 Reineier
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Reineier
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1640 Pensjonist
1991 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Pensjonist
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1640 Pensjonist
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Pensjonist
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1640 Pensjonist
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1640 Pensjonist