Aase Speilberg Danielsen

Denne siden viser opplysninger om Aase Speilberg Danielsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aase Speilberg Danielsen
NSD id-nummer: 400
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1980 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1981 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1982 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef