Elisabet Fidjestøl

Denne siden viser opplysninger om Elisabet Fidjestøl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabet Fidjestøl
NSD id-nummer: 3967
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Arkitekt
1980 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Arkitekt
1980 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1981 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Arkitekt
1981 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1982 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fylkesvaraordfør
1982 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Fylkesvaraordfør
1982 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1983 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Arkitekt
1983 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1984 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1984 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1984 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Arkitekt
1984 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1985 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1985 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1985 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Arkitekt
1985 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1986 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1986 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 705 Arkitekt
1986 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1987 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 705 Arkitekt
1987 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1987 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1988 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 705 Arkitekt
1988 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Arkitekt
1988 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1989 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 705 Arkitekt
1989 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt
1990 Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 705 Arkitekt