Niels Otto Hægeland

Denne siden viser opplysninger om Niels Otto Hægeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Niels Otto Hægeland
NSD id-nummer: 3956
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1014 Førstetollinspektør
1980 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1014 Fylkesordfører
1981 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1014 Førstetollinspektør
1981 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1014 Fylkesordfører
1982 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1014 Fylkesordfører/F
1982 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Fylkesordfører
1983 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1014 Tollinspektør
1983 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1984 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1014 Tollinspektør
1984 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1985 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1014 Tolltrafikkinspek
1985 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tolltrafikkinspek
1986 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1986 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1987 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1987 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1988 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør
1989 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 1014 Tollinspektør