Åsmund Oftedal

Denne siden viser opplysninger om Åsmund Oftedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åsmund Oftedal
NSD id-nummer: 388
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1980 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1981 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør
1982 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1982 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør