Kari Thu

Denne siden viser opplysninger om Kari Thu fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Thu
NSD id-nummer: 3488
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Lærer
1981 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Lærer
1982 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1103 Lærer/Ordfører
1982 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Ordfører
1983 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1103 Ordfører
1983 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Ordfører
1984 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1103 Ordfører
1984 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Ordfører
1985 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 1103 Ordfører
1985 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Ordfører
1985 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Ordfører
1986 Husbankens avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1103 Ordfører
1986 Styret for Statens flyktningesekretariat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Ordfører
1986 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Ordfører
1987 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Ordfører
1987 Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Ordfører
1988 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Ordfører
1988 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Ordfører
1989 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd
1989 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd
1990 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Reiselivssjef
1990 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Reiselivssjef
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Reiselivssjef
1991 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd
1992 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd
1993 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalrid
1994 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd
1995 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Reiselivsdirekt
1996 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Reiselivsdirekt