Nanny Rist

Denne siden viser opplysninger om Nanny Rist fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nanny Rist
NSD id-nummer: 3063
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Tilsynsrådet for Bodø kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Kontorfullmektig
1980 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Husmor
1980 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Husmor
1981 Tilsynsrådet for Bodø kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Kontorfullmektig
1981 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Husmor
1981 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Husmor
1982 Tilsynsrådet for Bodø kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 1804 Kontorfullmektig
1982 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1982 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1982 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1983 Tilsynsrådet for Bodø kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1804 Kontorfullmektig
1983 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1983 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1983 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1984 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1984 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1984 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1985 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig
1986 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Kontorfullmektig