Ketil Skogen

Denne siden viser opplysninger om Ketil Skogen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ketil Skogen
NSD id-nummer: 29142
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1996 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker
1997 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker