Jon Frode Blichfeldt

Denne siden viser opplysninger om Jon Frode Blichfeldt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Frode Blichfeldt
NSD id-nummer: 2795
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Forsker
1981 Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Forsker
1982 Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker
1989 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker
1990 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker
1991 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker