Eyvind Fjeld Halvorsen

Denne siden viser opplysninger om Eyvind Fjeld Halvorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eyvind Fjeld Halvorsen
NSD id-nummer: 2665
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Professor
1980 Stadnamnutvalet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Professor
1981 Stadnamnutvalet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor
1982 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Professor
1982 Stadnamnutvalet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 219 Professor
1983 Stadnamnutvalet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Professor
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 219 Professor
1985 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 219 Professor
1986 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 219 Professor
1987 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 219 Professor