Åsta Vangberg

Denne siden viser opplysninger om Åsta Vangberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åsta Vangberg
NSD id-nummer: 26293
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1601
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1994 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1995 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1996 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent
1997 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1601 Konsulent