Magne A.S. Huuva

Denne siden viser opplysninger om Magne A.S. Huuva fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne A.S. Huuva
NSD id-nummer: 25913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 0
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1852 Reineier
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1852 Reineier
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1852 Reineier
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1852 Reineier