Bjørn Trygve Grydeland

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Trygve Grydeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Trygve Grydeland
NSD id-nummer: 25835
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1993 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 230 Departementsråd
1994 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 230 Departementsråd
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Departementsråd
1995 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 230 Departementsråd
1996 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Departementsråd
1996 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 230 Departementsråd
1997 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Departementsråd
1997 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 230 Departementsråd