Tore Bongo

Denne siden viser opplysninger om Tore Bongo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Bongo
NSD id-nummer: 25705
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2012
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2012 Lárer
1995 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 2012 Lærer
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2012 Lærer
1996 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 2012 Lærer
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2012 Lærer
1997 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 2012 Lærer
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2012 Lærer