Berit Hoff

Denne siden viser opplysninger om Berit Hoff fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Hoff
NSD id-nummer: 2484
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Magister
1981 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Magister