Anne Siri Bryhni

Denne siden viser opplysninger om Anne Siri Bryhni fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Siri Bryhni
NSD id-nummer: 2472
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmarbeider
1981 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmarbeider
1982 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmarbeider
1983 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmarbeider
1984 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmarbeider
1987 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Scenograf
1988 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf
1989 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf
1990 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf
1991 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf
1992 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 9956 Scenograf
1993 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Scenograf
1994 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf
1994 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf
1995 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf
1995 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Scenograf
1996 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Scenograf
1997 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Scenograf