Bodil Skjånes Dugstad

Denne siden viser opplysninger om Bodil Skjånes Dugstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodil Skjånes Dugstad
NSD id-nummer: 2426
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoleinspektør
1980 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Skoleinspektør
1980 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoleinspektør
1980 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Skoleinspektør
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Skoleinspektør
1981 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoleinspektør
1981 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoleinspektør
1981 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Skoleinspektør
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Skoleinspektør
1982 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoleinspektør
1982 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Skoledirektør
1982 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Skoledirektør
1983 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoleinspektør
1983 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Skoleinspektør
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Skoleinspektør
1984 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoledirektør
1984 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Skoledirektør
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Skoledirektør
1985 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoledirektør
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Skoledirektør
1989 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoledirektør
1990 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Skoledirektør
1991 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1992 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1992 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1993 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1993 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1994 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fhv Skoledirek
1994 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv Skoledirek
1995 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1995 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1996 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fhv. Skoledirek
1997 Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Fhv. Skoledirek