Leif Elsvatn

Denne siden viser opplysninger om Leif Elsvatn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Elsvatn
NSD id-nummer: 23255
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1991 Styret for Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1826 Lærer
1992 Styret for Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1826 Lærer
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1826 Lærer