Wenche Barth Eide

Denne siden viser opplysninger om Wenche Barth Eide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Barth Eide
NSD id-nummer: 2277
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor
1980 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor
1981 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor
1982 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekt
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslekto
1984 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslekto
1985 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslekto
1986 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslekto
1987 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslek
1988 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslek
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi
1995 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi