Bjørg Krane Bostad

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Krane Bostad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Krane Bostad
NSD id-nummer: 22578
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1990 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder
1991 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder
1992 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder
1993 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder
1994 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Komitesekretær
1995 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Komitesekretær