Haakon Nord

Denne siden viser opplysninger om Haakon Nord fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Haakon Nord
NSD id-nummer: 225
Fødselsår: 1911
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Nordisk kontaktorgan for atomenergispørsmål (NKA) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør
1980 Styret for Atomenergibyrået (NEA) under OECD Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadør
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ambassadør