Odd Gerhard Jakobsen

Denne siden viser opplysninger om Odd Gerhard Jakobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Gerhard Jakobsen
NSD id-nummer: 22314
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1990 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadør
1991 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadør
1992 Nedgraderingsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadør