Torleif Myrseth

Denne siden viser opplysninger om Torleif Myrseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torleif Myrseth
NSD id-nummer: 21264
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1990 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1920 Ordfører
1991 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1920 Ordfører
1992 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1920 Ordfører
1993 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1920 Ordfører
1994 Styret for Statens institutt for folkehelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1920 Ordfører