Edvard Befring

Denne siden viser opplysninger om Edvard Befring fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edvard Befring
NSD id-nummer: 2097
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Rektor
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Rektor
1981 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rektor
1982 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1983 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rektor
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rektor
1989 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1990 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1991 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1992 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1993 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1994 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1994 Utvalg for evaluering av barneombudsordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor
1995 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Professor
1995 Utvalg for evaluering av barneombudsordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor