Odd Wibe

Denne siden viser opplysninger om Odd Wibe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Wibe
NSD id-nummer: 20607
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1987 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byråsjef
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1988 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byråsjef
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1988 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1989 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef