Ingrid Susanne Wernberg

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Susanne Wernberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Susanne Wernberg
NSD id-nummer: 20590
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Husmor
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Husmor
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsleder
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsleder
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsleder