Oddvin Storelv

Denne siden viser opplysninger om Oddvin Storelv fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvin Storelv
NSD id-nummer: 20258
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1986 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1853
1987 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1853 Landpostbud
1988 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1853 Landpostbud
1989 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1853 Landpostbud
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1853 Landpostbud
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1853 Landpostbud
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1853 Landpostbud
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1853 Landpostbud
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1853 Landpostbud