Erlend Rian

Denne siden viser opplysninger om Erlend Rian fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erlend Rian
NSD id-nummer: 19811
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1988 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1989 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1990 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1991 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1992 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1993 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1994 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1902 Ordfører
1997 Luftfartsverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør