Per Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Per Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Pettersen
NSD id-nummer: 19695
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1988 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Ordfører
1989 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Ordfører
1990 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Ordfører
1991 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Ordfører
1992 Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Ordfører