Jorunn Mæhlum

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Mæhlum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Mæhlum
NSD id-nummer: 19266
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1995 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1996 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1997 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør
1997 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør