Hilde Mæhlum

Denne siden viser opplysninger om Hilde Mæhlum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997 og 2002-2013. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Mæhlum
NSD id-nummer: 19265
Fødselsår: 1945
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Billedhugger
1990 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Billedhugger
1991 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Billedhugger
1992 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Billedhugger
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedhugger
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedhugger
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedhugger
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedhugger
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedhugger