Eilif O. Larsen

Denne siden viser opplysninger om Eilif O. Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eilif O. Larsen
NSD id-nummer: 19086
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Girdbruker
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Girdbruker
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1940 Gårdbruker