Leif Dunfjell

Denne siden viser opplysninger om Leif Dunfjell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997 og 2002-2013. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Dunfjell
NSD id-nummer: 17933
Fødselsår: 1943
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2012 Jurist
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2012 Jurist
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2012 Jurist
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2012 Jurist