Hans Try

Denne siden viser opplysninger om Hans Try fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Try
NSD id-nummer: 16327
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1986 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Forsker
1987 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar
1987 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar
1988 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar
1988 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar
1989 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar
1989 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar
1990 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1018 Statsarkivar