Sigrid Romundset

Denne siden viser opplysninger om Sigrid Romundset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrid Romundset
NSD id-nummer: 152
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadesekretær
1981 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadesekretær
1981 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ambassadesekretær
1982 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ambassadesekretæ
1982 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ambassadørsekret
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1983 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent
1984 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1984 Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent
1985 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 9952 Ambassaderåd
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 9952 Ambassaderåd
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ambassaderåd
1993 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ambassaderid
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ambassaderåd